Šviesoforai Šviesoforai

Sudėtinga apibūdinti keliais sakiniais visą eismo valdymo sistemos veikimo principą. Svarbu išnagrinėti pagrindines sąvokas, naudojamas kuriant eismo organizavimo sprendimus. Pagrindinės sąvokos, kurios naudojamos eismo valdymo sistemos koncepcijoje yra: sankryžos šviesoforų signalinė grupė, signalinių grupių fazė, ciklo laikas, signalinė programa, žalioji banga, „MOTION“. 

Savokų reikšmės:

  • Šviesoforų signalinė grupė — šviesoforų grupė skirta viena kryptimi važiuojančių transporto priemonių eismui reguliuoti (pvz.: signalinė grupė skirta važiuoti tiesiai arba posūkiui į kairę). Kiekvienai transporto priemonių ir pėsčiųjų krypčiai yra atskira šviesoforų signalinė grupė. 1 pav. yra pateikiamos Kalvarijų—Krokuvos gatvių sankryžos signalinės grupės:

SG1 (pažymėta skaičiumi 1 žaliam fone)  signalinė grupė 1 skirta transporto priemonėms ,važiuojančioms Kalvarijų g. nuo šiaurės.

SG2 (pažymėta skaičiumi 2 žaliam fone)  signalinė grupė 2 skirta transporto priemonėms, atvažiuojančioms iš Krokuvos g.

SG3 (pažymėta skaičiumi 3 žaliam fone)  signalinė grupė 3 skirta transporto priemonėms, važiuojančioms Kalvarijų g. iš pietų.

SG21/22 (pažymėta skaičiais 21/22veh žaliam fone)  signalinė grupė 21/22 skirta pėstiesiems,kertantiems Kalvarijų g. PM21/22 – pėsčiųjų mygtukas.

SG23/24 (pažymėta skaičiais 23/24veh žaliam fone)  signalinė grupė 23/24 skirta pėstiesiems, kertantiems Krokuvos g.

1 pav. Sankryžos schema, signalinės grupės

  • Signalinių grupių fazė — tarpusavyje nekonfliktuojančių signalinių grupių visuma.

2 pav. Signalinė fazė (pilkoji sritis)

  • Sankryžos ciklo laikas — laiko tarpas, per kurį įjungiamas žaliasis šviesoforo signalas kiekvienai signalinei grupei. Dažniausiai naudojami 60 sek., 70 sek., 90 sek., 120 sek., 130 sek. ir 180 sek. ciklo laikai Pvz.: žaliasis šviesoforo signalas 1-ai signalinei grupei įjungiamas kas 60 sek.
  • Signalinė programa — sankryžos darbo režimas. Signalinės programos kūrimas priklauso nuo sankryžoje taikomo eismo valdymo metodo. Signalinės programos struktūra: ciklo laikas ir žaliojo signalo laiko paskirstymas kiekvienai signalinei grupei. Signalinė programa susideda iš fazių ir perėjimų tarp fazių.

3 pav. Signalinė programa

  • Sankryžų koridorius (sankryžų tinklas) — sankryžų grupė, kurioje taikomas vienas iš eismo valdymo metodų

4 pav. Sankryžų koridorius

  • Žalioji banga — sankryžų darbo režimo (signalinių programų) koordinavimas. Iš anksto nustatoma „žaliosios bangos“ kryptis (tam tikra gatvė) ir signalinės programos koordinuojamos taip, kad pralaidumas pasirinkta kryptimi būtų didžiausias. 
5 pav. Žaliosios bangos kūrimas